› Gebouwenbeheer 

Gebouwenbeheer, ofwel Facility Management, heeft in Centix4 een technisch karakter. Binnen Centix4 is het mogelijk om in lagen de complete gebouwenstructuur vast te leggen. Op die manier kan je steeds specifieker bepaalde zaken vastleggen. In centix4 kan je ervoor kiezen om de complete inventaris vast te leggen, op locatie en/of naam te zetten, onderhoud en keuringen vast te leggen, verplaatsingen te registreren enz.

Ook bij gebouwenbeheer geldt weer dat het met Centix4 zo uitgebreid kan als nodig is. Beschikt een organisatie over meerdere panden verdeeld over verschillende locaties (nationaal en internationaal), dan is dat in Centix4 uitstekend te registreren. Door de lagenstructuur is het mogelijk om steeds dieper in te zoomen op een gebouw tot op ruimteniveau of een item dat in die ruimte staat. Voor meerdere kwaliteitsnormen is registratie en inspectie erg belangrijk. Door gebruik te maken van Centix4 voldoet u direct aan de gestelde normen.

Heeft u te maken met verplaatsbare gebouwen (containers, units, bouwkeet), dan zijn de deze eenvoudig en inclusief de inventaris te verplaatsen naar een nieuwe locatie.