› Import en Export 

Importeren

Centix beschikt over een importmodule voor het inlezen van gegevens. Stel u krijgt vaak een lijsten aangeleverd via Excel (CSV bestanden) dan kunnen deze gegevens via de importmodule rechtstreeksin Centix4 worden ingelezen. Uiteraard moet het bestand dat geimporteerd moeten worden wel aan een bepaalde opmaak voldoen, maar die opmaak is van onze website te downloaden.

Importeren meetgegevens

Centix heeft ook een module voor de koppeling met de meest gangbare meetinstrumenten voor apparaten en installaties. Bij het inlezen van de meetwaarden worden deze vergeleken met de gestelde normen en omgezet naar een inspectierapport.

Hieronder een overzicht van de meetinstrumenten die worden ondersteund:

Merk Installatietester Apparatentester
Gossen Metrawatt Geohm C Secutest 0701\0702-S/SII
Metriso C Secutest SIII
Profitest 204
Profitest C
Profitest PSI
Profitest PSI-BC
Profitest PSI-T/TE
Profitest MBase
Nieaf Smitt CMB-S MULTI PAT
ELT-S PAT 3140 S
ERT-S PAT 3140 S (remove zero)
IRT-S
MT624 S
RCT-S
Metrel Alpha GT Pro Beta GT
Alpha GT Lite Sigma GT
Eurotest XA
Eurotest XE
Chauvin Arnoux C.A 6115N
Avo Megger Avo Megger PAT4 E

Export

Er is geen aparte exportmodule van Centix. De exportfunctie wordt standaard ondersteund door Centix Office. Alle gegevens zijn door een selectie te maken in de regels te exporteren naar Excel. Deze zeer handige functie maakt u zeer flexibel.

Koppeling met andere pakketten

Zeer regelmatig krijgen wij het verzoek om een koppeling te realiseren met andere softwarepakketten. Voor Centix is dat geen enkel probleem. Regelmatig maken wij koppelingen met software van collegabedrijven. Wij zijn altijd bereid daarin mee te werken.