› NEN1010 & NEN3140 Installaties 

Centix4 voor de NEN1010 & NEN3140 inspecteur

Voor u is het uitvoeren van inspecties een kernactiviteit. Of het nu gaat om opleveringen en inspecties in opdracht van derde partijen of om het keuren van (eigen) bedrijfsmiddelen. Wilt u zowel de kwaliteit als de kosteneffectiviteit van deze activiteiten optimaliseren? Dan is een doelmatig geautomatiseerd systeem een onontbeerlijk hulpmiddel. Centix4 Office biedt een universeel toe te passen oplossing voor het planmatig beheren van inspecties. De software biedt een flexibel raamwerk waarin iedere inspectienorm en procedure kan worden opgenomen.

Een belangrijk aspect van inspecties is dat deze altijd synoniem zijn geweest met veel papierwerk. Tijdens de inspectie zelf, waarbij vaak vele checklists handmatig moeten worden ingevuld. Maar vooral tijdens de tijdrovende rapportagefase, waarin alle gegevens moeten worden verwerkt tot heldere, gestructureerde inspectierapporten. Ook hier zorgt Centix4 voor een enorme efficiencywinst: één complete softwareoplossing die inspecteurs eenvoudig en gemakkelijk door de inspectie heen leidt en waarmee u met één druk op de knop razendsnel rapportages produceert.

De basis

Iedere Centix4-configuratie begint bij het Office standaardpakket. Dit basispakket biedt brede mogelijkheden voor het beheren van:

Gestructureerd kennissysteem

Het gehele inspectieproces - van voorbereiding en inspecties tot en met verwerking en rapportage - wordt vastgelegd in een database: voorbereiden, inspecteren, verwerken en rapporteren. Deze kennisdatabase kan als leidraad voor alle inspectieprocessen dienen. Dat maakt het mogelijk om iedere inspectie met dezelfde procedures, checklisten en vragen uit te voeren en onderling vergelijkbare gegevens te genereren. Deze benadering van inspecties maakt daardoor een uniforme benadering van inspectieprojecten mogelijk, waarbij kwaliteit en kennis geborgd zijn. Immers, door het benutten van de mogelijkheden van Centix4 ontstaat een gestructureerd en volledig op de behoeften van de gebruiker toegesneden kennissysteem, waarop men op ieder moment kan terugvallen.

Afhankelijk van de inspecties die u met Centix4 wilt aansturen en beheren, kunt u het Centix4 standaard basispakket uitbreiden met specifieke functionaliteiten. Hieronder staan de modules die voor uw specifieke inspectie werkzaamheden van toepassing kunnen zijn.

Koppeling met meetinstrumenten (C4-OFF-05-05)

Inspectie van apparaten

Wanneer de meetgegevens zijn geladen uit het meettoestel en Centix4 het opgemeten object herkent, dan worden de meetgegevens automatisch bijgewerkt. De meting krijgt dan de kleurcodering zwart. Desgewenst is het mogelijk om keurings- of inspectiecertificaten uit te draaien of in bestandsformaten zoals PDF te genereren. Komt de gemeten apparatuur niet in de beheerdatabase voor, dan krijgt de meting een rode kleur. Om de gegevens alsnog te kunnen verwerken, dient het apparaat eerst als object te worden geregistreerd in Centix4. Dit aanmaakproces kan zelfs geautomatiseerd verlopen aan hand van de verzamelde waarden uit het meetinstrument.

Inspectie van installaties

Bij het inspecteren van installaties worden alle meetwaarden in Centix4 geladen. Met deze informatie kan een blauwdruk van de elektrische installatie en een meetstaat worden gemaakt. Naast deze metingen kunnen ook de visuele inspectiepunten worden opgenomen. De module Centix Mobile PC - Inspecteur kan ook dit deel van de inspectie automatiseren. De meetinstrumenten van de volgende fabrikanten worden door Centix4 ondersteund:

  • Chauvin
  • Arnoux
  • GMC
  • Metrel
  • Nieaff Smitt
  • AVO Megger

Voor een compleet overzicht van ondersteunde meetinstrumenten klik hier.

Uitgebreide O&I Plannen (C4-OFF-05-04)

In aanvulling op de standaard onderhouds- en inspectieplannen krijgt u met deze module de volledige vrijheid om eenvoudige vragenlijsten (voor bijvoorbeeld materieel inspecties) maar ook complexe inspecties vorm te geven en checklists aan te maken. Deze module is bij uitstek geschikt voor het inspecteren van elektrische installaties. De te inspecteren norm wordt vertaald in vragen en metingen per installatieonderdeel. Er kan verschil gemaakt worden tussen de grenswaarden voor een bestaande of nieuwe installatie. Op de vragen kunnen standaard afwijkingen worden gedefinieerd. Op elke afwijking kan worden aangegeven welke prioriteit de afwijking heeft. Naast de vragen en de metingen kunnen ook instructies worden vastgelegd.

Centix Mobile PC - voor inspecteurs (C4-MOB-01-01)

De functionaliteit voor onderhoud en inspecties is zowel in Centix4 Office als in een interface voor mobiel gebruik beschikbaar. Vanzelfsprekend draait het om het beheer van de inspectie plannen, het verwerken van de gegevens in de database en het maken van rapportages in het Office-pakket. Inspecties kunnen echter worden geladen in een tablet PC of laptop. Daarmee behoort het inspecteren ‘op papier’ definitief tot het verleden. Voor inspecteurs biedt dit een groot aantal voordelen. Centix4 vervangt checklisten door een eenvoudige gebruikersinterface, die de inspecteur met kleuren (groen, rood en zwart) logisch en overzichtelijk door de inspectievragen heen leidt. Tevens is de applicatie zodanig ingericht, dat de inspecteur slechts minimaal gegevens hoeft in te typen. Bovendien kan hij ter ondersteuning op ieder moment een beroep doen op uitgebreide helpinformatie en ondersteunende documenten, zoals tekeningen en schema’s.

Centix4 WEB (C4-WEB-01-00)                     

Met de Centix4-Web module kunt u zich veel werk besparen! Voorheen werden certificaten afgedrukt, op dit moment zien we dat er meestal gebruik wordt gemaakt van digitale (PDF) versies. Nu is er de volgende stap. Uw klant kan desgewenst via deze internet portaal zelf de benodigde certificaten afdrukken of downloaden. Op deze manier neemt Centix4 u weer een stap uit handen en profileert u zich nog professioneler naar uw klant. Afhankelijk van de module samenstelling die u heeft gekozen zal de functionaliteit van de Centix4-Web module zelfs nog uitgebreider kunnen zijn, zo is het bijvoorbeeld mogelijk om uw klant online autorisatie te laten verlenen tot het uitvoeren van reparaties en andere administratieve, planning en logistieke functies.