› NEN 2718 & NEN 2770 Steigers 

NEN 2718 & NEN 2770 Steigers

De NEN 2718 stelt eisen aan het gebruik van rolsteigers en de NEN 2770 aan gevelsteigers. Door goed en regelmatig onderhoud wordt de levensduur van uw steigermateriaal verlengd. Tevens worden hierdoor de risico's verkleind. De werkgever is verplicht zijn werknemer deugdelijk materieel te verstrekken. Periodieke inspectie van de steigerdelen is dan noodzakelijk. Een inspectie dient vastgelegd te worden, zodat u kunt aantonen dat de rol- of gevelsteiger goedgekeurd is en u niet aansprakelijk bent voor nalatigheid. Er gebeuren namelijk regelmatig ongelukken met steigers, dus een goede registratie is van belang.

Voor het registreren van inspecties en het beheren van uw materieel is Centix de ideale software. Het werkt snel en eenvoudig en is naar eigen behoefte in te richten voor een optimale aansluiting op uw eigen organisatie. Centix bestaat uit een basismodule, Centix Office en is vervolgens uit te breiden met een grote keuze uit verschiilende modules. De modules die verwant zijn met de NEN 2718 en NEN 2770 inspecties worden hieronder kort toegelicht. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u door naar alle modules.

Centix Office

Centix Office is de basis van de Centix database. Hierin kunnen relaties, objecten en locaties worden vastgelegd. Een object is een algemene omschrijving voor bijvoorbeeld een gereedschap, een materieel, een machine, een voertuig enz. Een object kan aan een relatie worden gekoppeld en worden toegekend aan een locatie. Aan een object kan vervolgens een onderhoud- of inspectieplanning worden gekoppeld.

In Centix wordt er automatisch een onderhoud- en inspectiehistorie opgebouwd. Iedere actie op het object wordt vastgelegd op een aparte regel, met eventueel een koppeling naar het onderhouds- of inspectieprapport. Vervolgens bepaalt Centix voor u wanneer de eerst volgende actie op het object genomen dient te worden en deze datum wordt ook bewaakt. Het object verandert van kleur zodra er actie nodig is of je maakt gebruik van de optie om Centix automatisch een mail te laten versturen naar de verantwoordelijke persoon.

Centix Uitgebreide Onderhouds- en Inspectieplannen

In aanvulling op de standaard onderhouds- en inspectieplannen in Centix Office krijgt u met deze module de volledige vrijheid om eenvoudige vragenlijsten (voor bijvoorbeeld materieel inspecties), maar ook complexe inspecties vorm te geven en checklists aan te maken. Veel standaardnormen als de NEN 2718 en NEN 2770 zijn al aangemaakt en direct beschikbaar.

Deze module is ook zeer geschikt voor het inspecteren van elektrische installaties. De te inspecteren norm wordt vertaald in vragen en metingen per installatieonderdeel. Er kan verschil gemaakt worden tussen de grenswaarden voor een bestaande of nieuwe installatie. Op de vragen kunnen standaard afwijkingen worden gedefinieerd. Op elke afwijking kan worden aangegeven welke prioriteit de afwijking heeft. Naast de vragen en de metingen kunnen ook instructies worden vastgelegd.

Centix Koppeling met Meetinstrumenten

Een van de unieke mogelijkheden van de Centix software is het uitlezen van een zeer breed scala meetapparaten waaronder Gossen Metrawatt, Nieaf-Smitt, Chauvin Arnoux en Avo Megger. Meetresultaten kunnen worden vergeleken met de normwaarden en worden omgezet in inspectierapporten.

Centix Import

Door gebruik te maken van deze module kunt u Excel werkbladen met daarop onderhoud- en inspectieregels, volgens een bepaalde indeling, inlezen in Centix. De module wordt veel gebruikt bij organisaties die deels of al hun onderhoud- en inspecties uitbesteden en toch het beheer in eigen hand willen hebben. Als er in het Excel werkblad verwezen wordt naar een bijlage zoals een PDF certificaat worden deze gelijk gekoppeld in Centix.

Centix Web en Centix Mobile

Centix heeft een aantal verschillende webgebaseerde en mobiele oplossingen die het mogelijk maken om vanuit het veld met Centix te werken. Zo kunt u inspectierapporten opvragen, maar ook meetresultaten uitlezen en deze als importbestand naar het kantoor sturen. De ontwikkelingen op de web en mobiele oplossingen zijn constant in beweging en de functionaliteiten zullen alleen maar meer toenemen in deze groeiende markt.