› Projectmaterieel 

Materieel selecteren en bestellen in een webshop

Ook het aanvragen van materieel voor op de bouwplaats - van containers, schaftketen, stelconplaten tot steigers, zwerfkasten en kubels - is verregaand te automatiseren. Met Centix kunt u eenvoudig een webshop inrichten waarin uw monteurs en uitvoerders kunnen ‘winkelen’. Zij kunnen zoeken in een catalogus met het beschikbare materieel en vervolgens verschillende typen selecteren om de specificaties overzichtelijk in een tabel te vergelijken. Daarnaast is het mogelijk om verschillende template orders te definiëren met objecten die standaard benodigd zijn in de verschillende bouwfasen.

Automatische meldingen voor retourneren

Kenmerkend voor projecten is dat tijdens de looptijd continu materieel wordt toegevoegd en afgevoerd. Vanzelfsprekend kunt u dit in Centix nauwgezet beheren, ook voor materieel dat wordt ingehuurd bij derde partijen. Daarnaast kunnen uitvoerders in Centix zien op welke locatie elk stuk materieel zich bevindt, zodat hij snel kan schakelen met de werf, collega-uitvoerders op andere bouwplaatsen of een verhuurder.

Doorbelasting van materieelkosten

Daarnaast is het mogelijk om Centix te koppelen aan financiële softwarepakketten, waardoor het materieelgebruik heel nauwgezet is door te belasten naar bouwprojecten. Door een dergelijke koppeling kan Centix van eveneens automatische meldingen genereren voor het retourneren van het gereedschap eveneens bij het afsluiten van een project. Niet alleen de materieeldienst wordt hierdoor ontlast, ook worden de uitvoerders gestimuleerd om dit snel af te handelen. Het materieel is daardoor sneller weer beschikbaar voor andere projecten en kan desgewenst direct naar de volgende bouwplaats worden vervoerd. Ook de inhuur wordt sneller afgerond, wat leidt tot betere kostenbeheersing.

Mobiele apps voor nog meer efficiency

Daarnaast biedt Centix enkele mobiele toepassingen die het materieelbeheer verder vergemakkelijken. Bijvoorbeeld de app waarmee een uitvoerder op zijn smartphone zelf direct ingehuurd materieel kan registreren. Daarnaast biedt Centix een app voor het overdragen van materieel tussen uitvoerders onderling, zonder tussenkomst van de beheerder.

Locatiestructuren

Centix heeft binnen materieelbeheer ook nog de volgende locatiestructuren:

Persoonlijke uitrusting Werf_en_magazijnbeheer

Wat kan Centix voor uw materieelbeheer betekenen?

Zoals u heeft kunnen lezen krijgt Centix steeds meer mogelijkheden. Wij streven ernaar om onze software steeds meer taken van de materieelbeheerder over te laten nemen en automatisch uit te voeren. De kwaliteit van het beheer is hierdoor sterk te verbeteren, terwijl de benodigde mankracht afneemt.

Echter, Centix is altijd zo groot als nodig en zo klein als wenselijk. Of met andere woorden: u bepaalt welke taken u met Centix wilt uitvoeren en op welke manier. Wij configureren vervolgens de bijbehorende standaardmodules tot één oplossing voor uw bedrijf. Een oplossing die overigens altijd uit te breiden is met nieuwe mogelijkheden of aan te passen is op veranderende situaties in uw onderneming.

Wilt u meer informatie over materieelbeheer in Centix? Stuur dan een mail naar sales@centix.com of bel 0348 – 471040. Wij helpen u graag verder.