Detail /backoffice/persons/productivitystandard

Dit tabblad komt beschikbaar als op het detail urenregistratie toestaan is aangevinkt. Hier worden de standaard kostenplaats, kostensoort en uursoort gevuld van het desbetreffende persoon. Ook wordt er een werkurenplan gekoppeld welke gelijk wordt overgenomen in het rooster hier naast, waar eventueel afwijkende dagen aangepast kunnen worden.

Werkblad en detail /backoffice/Persons

Doel

Beheer van personen en gebruikers door een backoffice medewerker. De personen komen veelvuldig terug in de gehele Centix omgeving. Bijvoorbeeld bij persoonslocaties, workflowitems/werkbonnen en orders.

Rechten

Het beheer van de personen hoort bij de Centix Online Basis, hier beschikt u al over bij de kleinste configuratie. Daarnaast is om het werkblad te openen het recht 1.6.3.1.1 - Read nodig.
Om het detail te kunnen openen is minimaal 1.6.3.1.2 - Write benodigd. Voor het toevoegen van personen is het recht 1.6.3.1.3 - Add benodigd.

De personen die zichtbaar zijn hangt af van welke databeperking bij de Relatie beperking staat ingeschakeld. De beschikbare beperkingen zijn; Geen, Eigenaar en Concern Relaties. Bij het instellen van "Geen" beperking, kan de gebruiker alle personen zien. Bij het instellen van de beperking "Eigenaar" ziet de gebruiker alleen de personen die bij de relatie van de ingelogde gebruiker horen. Bij het instellen van "Concern Relaties" ziet de gebruiker de personen van de relatie waar de gebruiker bij hoort en bijbehorende concern relaties.

Voor de verschillende tabbladen zijn er toegangsrechten in te schakelen. Deze rechten schakelen het tabblad in of uit.

Nummer Recht Tabblad
1.6.3.11 Extra relations Relaties
1.6.3.8 Change signature Handtekening
1.6.3.3 Person productivity standard Productiviteitsstandaard
1.1.6 Location users Locatie gebruikers
1.6.3.1.2 Write Wordt nog gewijzigd in de nieuwe rechten structuur (E-mail profiel)

Uitleg tabbladen

Details
Relaties
Handtekening
Productiviteitsstandaard
Locaatie gebruikers
Beveiliging
E-mail profiel
Gebruikers instellingen