Werkblad en detail /backoffice/products

Doel

Beheer van producten door een backoffice medewerker. De producten worden o.a. bij de order- en workflowmodules gebruikt.

Rechten

De module products moet ingeschakeld zijn om deze functionaliteit te kunnen starten. Daarnaast is het recht 1.3.1.1 - Read nodig om het werkblad te kunnen openen.
Om het detail te kunnen openen is minimaal 1.3.1.5 - Create or Update benodigd. Er wordt geen verschil meer gemaakt in write (schrijven / updaten) en Add (toevoegen). Als je kunt schrijven / updaten dan kun je ook toevoegen.

Voor de verschillende tabbladen zijn er toegangsrechten in te schakelen. Deze rechten schakelen het tabblad in of uit. Voor de onderstaande regels waarbij een * staat geldt aanvullend dat de (aanvullende) module actief moet zijn.
1.3.2 - Alternatives (alternatieven)*
1.3.3 - Cross links *
1.3.4 - Suppliers (leveranciers)
1.3.6 - Change media (documenten)
1.3.7 - Workflow templates
1.3.8 - Dashboard

Uitleg tabbladen

Details
Specificaties
Verkoop
Verhuur
Samenstelling
Online Categorie
Object
Alternatieven
Crosslinks
Workflowtemplates
Websites
Warehouses
Dashboard