› Gebruik RFID met Centix 

In combinatie met de Centix software kan er gebruik worden gemaakt van Barcode (1D en 2D) en RFID. Dit document legt uit wat RFID is en wat de mogelijkheden voor het identificeren van Objecten ermee binnen Centix zijn.

RFID algemene informatie

Wat zijn RFID-chips? RFID staat (vertaald) voor “Radio Frequentie IDentificatie”. Zonder te technisch in te gaan op deze term kan er met een RFID-reader een uniek ID-nummer worden uitgelezen uit de RFID-chip. In tegenstelling tot Barcode (1D of 2D), is een RFID-code niet met het oog te zien. Als de code optisch leesbaar moet zijn dan moet RFID gecombineerd worden met een andere techniek zoals met een sticker. Stickers kunnen makkelijker beschadigen door bijvoorbeeld intensief gebruik van een apparaat. RFID-chips kunnen binnen in de behuizing van een apparaat worden gemonteerd. De kans dat deze door gebruik beschadigd is veel kleiner.

RFID-chips zijn er in verschillende soorten. De soorten onderscheiden zich door de frequentie die gebruikt wordt. Kort samen gevat zijn er 4 categorieën RFID-chips. Voorheen werd er veel HF RFID-chips gebruikt met Centix. Omdat de leesafstand van HF RDIF-chips voor technische toepassingen meestal niet toereikend is, adviseren we echter het gebruik van UHF RFID-chips. UHF RFID-chips hebben een aanzienlijk groter lees bereik.

Een RFID-chip kan passief, semi-passief/semi-actief of actief zijn. Actieve en semi-actieve/semi-passieve RFID-chips hebben een eigen voedingsbron (batterij). Passieve RFID-chips hebben deze niet. Centix maakt alleen gebruik van passieve RFID-chips.

Een RFID-chip heeft standaard een eigen ID-nummer. Bij HF is hier een standaard voor vastgelegd waarmee het ID-nummer altijd uniek is. UHF heeft deze standaard echter niet. Er bestaat een kans dat het ID-nummer van een UHF chip niet uniek is. Als de RFID-chips die gebruikt worden allemaal van de zelfde fabrikant zijn is de kans op een niet-uniek nummer (dubbel nummer) relatief klein, maar niet onmogelijk.

Vaak kunnen RFID-chips vaak worden geprogrammeerd met aanvullende informatie. Hier wordt door de Centix software echter geen gebruik van gemaakt.

Voor het herkennen van personen wordt er veelal gebruik gemaakt van toegangspasjes waarin meestal een RFID technologie in is geïntegreerd. Mocht hier gebruik van gemaakt gaan worden, zal er een passende pas-lezer voor moeten worden aangesloten.

Gemak en risico van UHF RFID

Er zijn verschillende soorten RFID-readers voor diverse toepassingen. De verschillende soorten zijn onder te verdelen in twee types. RFID-readers met een groot bereik, en RFID-readers met een kort bereik. De RFID-readers met een kort bereik kunnen gemiddeld tot een afstand van 30 centimeter scannen. Deze zijn geschikt voor het scannen van een enkele RFID-chip. Dit bied zekerheid bij het scannen, omdat er bewust één RFID-chip wordt gescand.

RFID-readers met een groot bereik kunnen snel meerdere RFID-chips scannen. Indien er meerdere objecten moeten worden verplaatst, uitgegeven of geretourneerd, kan dit erg snel worden verwerkt. Deze techniek is echter niet 100% betrouwbaar. Bij het scannen van grote hoeveelheden RFID-chips bestaat de kans dat er een RFID-chip niet wordt gelezen.