› Certificaten 

Overal onderhouds- en keuringscertificaten opvragen (ook door uw klanten)

In Centix worden onderhoud en inspecties van objecten beheerd. Sommige organisaties doen dat zelf, andere laten het uitvoeren. De output van het onderhoud en de inspecties zijn vaak gestandaardiseerde rapportages. Deze rapportages kunnen bijvoorbeeld in de vorm van een keuringscertificaat zijn. In het verleden werden deze documenten uitgeprint. Recenter werden er PDF documenten gegenereerd en elektronisch verstrekt. Nu wordt de mogelijkheid geboden om het certificaat overal online op te vragen op het moment dat u het nodig heeft.

Onderhoud en inspecties uitgevoerd met Centix

Van onderhoud en inspecties welke compleet binnen Centix afgewikkeld worden, wordt het eventuele certificaat door Centix gegeneerd. Per onderhouds- of inspectieplan zijn rapportlayouts vast te leggen. Er is een methodiek om rapportlayouts meertalig uit te voeren. Veel klanten proberen zoveel als mogelijk dezelfde layout te gebruiken zodat de output eenheid uitstraalt.

Afbeelding: voorbeeld standaard layout Centix

Onderhoud en inspecties uitgevoerd door derden

Van onderhoud en inspecties welke u niet zelf uitvoert kunt u de aangeleverde content op diverse manieren importeren. Centix toont bij het opvragen de door de gebruiker geïmporteerde content. Voorbeelden hiervan zijn Certificaten, Onderhoudsrapport, Verzamelcertificaten of Kalibratie rapport -en of certificaat. U kunt ook uw inspecterende derde partij toegang geven tot Centix zodat deze zelf al uw objecten bijwerkt en voorziet van de certificaten. U houdt dan uw objecten in eigen beheer maar laat derden voor u keuren.

Certificaten vragen via de website

Veel objecten worden tegenwoordig voorzien van een QR-code. Door het scannen van de QR-code wordt de website geopend met het juiste object. In de meeste Centix systemen moet men eerst inloggen voordat de gegevens van het object zichtbaar worden en men de certificaten kan inzien.

Afbeelding: object detail met inspectiehistorie knop

Maar u kunt Centix ook zo inregelen dat bepaalde objectgegevens voor iedereen toegankelijk zijn, zonder inloggegevens. Deze mogelijkheid wordt veelal in de verhuurbranche toegepast: Iedereen kan de basisgegevens van een object opvragen als hij de identificatiecode scant. De naam van uw verhuurbedrijf wordt dan zichtbaar, soort kraan, serienummer , datum laatste inspectie, de handleiding en overige gegevens die openbaar zijn. Specifiekere informatie kan dan alleen na inloggen opgevraagd worden zoals het keuringscertificaat.

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om op verschillende manieren te zoeken in Centix zodat men bij het juiste object uitkomt.

Op de stamkaart van het object zit een knop voor de onderhouds- en inspectiehistorie. Het laatst uitgevoerde onderhoud of inspectie staat bovenin de lijst. Door een klik op het item wordt het document geopend.

Afbeelding: lijst met uitgevoerde onderhoud- en inspecties

Certificaten opvragen via Centix Mobile

Centix Mobile heeft geïntegreerde scanmogelijkheden via de camera. De Mobile App heeft alleen inzicht in objecten die gedownload zijn in de App. De App bevat een functie om OI-historie (onderhoud- en inspectie) op te vragen. Echter maakt de App daarbij wel gebruik van de Internetverbinding (Online) om de lijst met de onderhoud- en inspectiegegevens op te bouwen. Klikt men daarna op een item om het document op te vragen wordt het document online opgevraagd.

Afbeelding: lijst met uitgevoerde onderhoud- en inspecties