› Licentiemodel Centix 

Centix Online werkt volgens het principe van gelijktijdige gebruikers (concurrent users). Bij Centix Online Basis heeft u één gelijktijdige ‘wijzig’ gebruiker en tien gelijktijdige ‘kijk’ gebruikers. De gebruiker wordt pas door Centix herkend als gelijktijdige gebruiker als deze is ingelogd. Extra gelijktijdige gebruikers kunnen per stuk worden bijbesteld.

Gelijktijdigheid en gebruikers

  • - Er zijn twee verschillende soorten gebruikers voor het systeem met bijbehorende tarieven:
    • Ingelogde ‘Kijk’ gebruikers. Op deze gebruikers is in de rechtenmodule aangegeven dat ze alleen kunnen kijken in de database. Een voorbeeld hiervan is een gebruiker die objecten kan zien die aan hem zijn verstrekt. Hij kan ze niet wijzigen, verplaatsen enzovoort. Ook kan een Kijk gebruiker keuringscertificaten op locatie opvragen.
    • Ingelogde ‘Wijzig’ gebruikers. Op deze gebruikers is in de rechtenmodule aangegeven dat ze kunnen wijzigen in de database.

Uiteraard kunnen de rechten zo ingesteld worden dat d.m.v. rollen de ingelogde gebruiker alleen kan wijzigen waarvoor hij/zij rechten heeft.

De installatie en gebruik van onze Centix App offline is gratis. Echter bij het synchroniseren van de App met de Online database wordt er, afhankelijk van de soort gebruiker, een ‘kijk’ of ‘wijzig’ gebruiker geregistreerd. Nadat de synchronisatie is voltooid blijft de gebruiker nog vijftien minuten ingelogd op de Online omgeving.

Controle gelijktijdige gebruikers

In principe heeft onze software de mogelijkheid om bij een overschrijding van het aantal gelijktijdige gebruikers de toegang te blokkeren. Echter vinden wij dat gezien de aard van onze software niet verstandig. Wij willen met u afspreken dat wij 4x per jaar een rapport genereren m.b.t. de gelijktijdigheid van uw gebruikers. Indien er regelmatig overschrijdingen zijn zullen wij u een aanbod doen om het aantal licenties uit te breiden.


Als wij in zo’n onderhandelingstraject niet tot overeenstemming met elkaar komen houden wij ons het recht voor om de beveiliging m.b.t. de blokkering bij overschrijding in te schakelen. Bij een ingeschakelde beveiliging kunnen gebruikers alleen inloggen als men het aantal licenties niet overschrijdt. Als de controle niet staat ingeschakeld krijgt de gebruiker geen blokkade en ook geen melding van de overschrijding.

Wat is een 'wijzig' gebruiker

Een ‘wijzig’ gebruiker kan gegevens in Centix wijzigen. Dit wordt d.m.v. een vinkveld op de stamkaart van een gebruiker aangezet. Indien een ‘wijzig’ gebruiker inlogt wordt deze altijd als een gelijktijdige ‘wijzig’ gebruiker geregistreerd, zelfs als de gebruiker op dat moment alleen kijkt en geen wijzigingen doorvoert.

Als het geel gemarkeerde vinkveld uitgeschakeld is dan is de gebruiker een ‘wijzig’ gebruiker. Als het vinkveld aanstaat dan is de gebruiker een ‘kijk’ gebruiker en kan hij niets wijzigen in het systeem (los van de rechten en rollenmodule).