› Centix locaties 

Locaties worden binnen Centix gebruikt om objecten te localiseren. Er kunnen verschillende locatietypes aangemaakt worden zoals magazijnen, personen, projecten, locaties en voertuigen. Per locatie ziet u welke objecten aanwezig moeten zijn. In de historie ziet u waar en bij wie het object geweest is.

Voorkom verlies van materieel

Een grote verliespost bij bedrijven is het zoekraken van materieel. Vaak wordt te laat opgemerkt dat aan (ingehuurd) personeel materieel was uitgeleend. Bij projecten komt vaak niet al het uitgeleende materieel terug. Belangrijk is dat er draagvlak gecreëerd wordt bij de verantwoordelijke voor de objecten, bijvoorbeeld door Centix regelmatig automatisch email te laten sturen met achtergebleven materieel.

Personen

Ieder (ingehuurd) personeelslid krijgt een persoonslocatie zodra aan hem objecten wordt uitgeleend. Zij kunnen via de Centix Mobile App op hun mobiel of tablet altijd makkelijk zien welke objecten ( PMB’s en arbeidsmiddelen) aan hun toevertrouwd zijn.

Afbeelding: Locatie detail

Met de App kunnen zij objecten ook weer doorlenen aan ander (ingehuurd) personeel. De verantwoordelijkheid voor materieel wordt hiermee enorm verhoogd. Voorheen werd eens per jaar tijdens de jaarlijkse keuring pas vermissing opgemerkt. Niet ingeleverde objecten kunnen aan de ingehuurde partij in rekening worden gebracht.

Projecten

Met Centix verplaatst u objecten naar een project. Na afloop van een project wordt gecontroleerd of alle uitgeleende objecten teruggekomen zijn. Vaak wordt verlies van objecten op projecten als algemene kosten beschouwd. Nu precies bekend is wat ontbreekt kunnen deze kosten op het project geboekt worden voor de financiële afsluiting van het project.

Centix kan uitvoerders of projectleiders automatisch per mail op de hoogte stellen dat er nog objecten op het project aanwezig moeten zijn na het afronden van het project. Doordat deze financiële lasten nu op “hun” project worden verhaald blijkt in de praktijk dat minder materieel zoek raakt.

Afbeelding: Voorbeeldindeling projectstatus

Als uitgifte aan een project voor de gehele projectduur is kan Centix de begin- en einddatum automatische uit bijv. uw ERP systeem halen. Centix heeft diverse oplossingen om gegevens uit te wisselen met uw bestaande systemen.

Eigenschappen locatie

Er zijn verschillende soorten eigenschappen op een locatie vast te leggen:

Standaard eigenschappen

Voor de meest voorkomende eigenschappen zoals LocatieID, barcode, omschrijving, of het voorraadlocatie betreft, of de locatie deel uitmaakt van een magazijn, kostenplaats, kostensoort en status zijn in Centix al invoervelden beschikbaar. Indien u velden niet gebruikt kunt u deze via de systeeminstellingen onzichtbaar maken. ‘Kostensoort’ en ‘kostenplaats’ wordt door veel bedrijven onzichtbaar gemaakt, dit bevordert de beheersbaarheid.
Extra invoervelden kunt u bij ‘Locatietype eigenschappen’ zelf aanmaken.

Afbeelding: Locatie detail

Locatietype eigenschappen

Per locatietype kunnen gegevens vastgelegd worden die voor alle locaties van dat type gelden:

  • Stamkaart, waarin u zelf velden definieert
  • Documenten, zoals werkvergunningen en plattegronden
  • Standaard foto

Afbeelding: locatietype stamkaart

Documenten en afbeeldingen

Documenten en afbeeldingen kunnen rechtstreeks op de locatie worden vastgelegd en getoond. Maar ook de documenten en afbeeldingen welke gekoppeld zijn aan het locatietype (vaak standaard afbeeldingen) worden getoond. Centix rubriceert de informatie en laat alleen de informatie zien indien de gebruiker voldoende rechten heeft.

Afbeelding:locatiedetail met specifieke eigenschappen (uitvoerder en projectleider)

Sublocaties

Indien gewenst kunnen locaties aan elkaar gekoppeld worden. Een voorbeeld hiervan is een gebouwenstructuur bestaande uit; complex, gebouw, bouwlaag en ruimte.