› Import module 

In Centix is het mogelijk om informatie te importeren en te exporteren. De importeren kan handmatig door een importbestand te selecteren. Ook kunnen de bestanden vanaf een bepaalde locatie automatisch ingelezen worden.

Voor de automatische methode kunnen er op een FTP-pad bestanden klaargezet worden welke automatisch door Centix worden verwerkt.

Eenvoudig in gebruik

Er kan gebruik gemaakt worden van import templates. Verplichte kolommen zijn rood gekleurd en de overige kolommen zijn zwart gekleurd (en kunnen desgewenst verwijderd worden). Bij de handmatige import methode worden alleen Excelbestanden ondersteund. Bij de automatische import methode worden zowel Excel als CSV ondersteund.

Voorbeeld import sjabloon voor objecten

Connectiviteit met ander software

Automatische import maakt het koppelen van Centix met andere software pakketten eenvoudig. Door automatisch gegevens uit te wisselen d.m.v. CSV of Excelbestanden kunnen gegevens als projecten en medewerkers gemakkelijk in Centix ingelezen dan wel bijgewerkt worden. Maar ook is het mogelijk om bijvoorbeeld keurgegevens met PDF certificaten automatisch te exporteren vanuit Centix.

Efficiënt data aanpassen in Centix

Als er veel data in Centix aangepast dient te worden is het vaak handig om een export te maken van deze data, de gegevens aan te passen in Excel en dan vervolgens de aangepaste gegevens te importeren.