›  Module: Toegangsrechten – rollen 

Aan een gebruiker kan één rol gekoppeld worden. Deze rol kan tot in detail ingeregeld worden. Indien men zonder de fiatteringsmodule werkt bestaat de rol uit twee delen:
  • Welke data mag je zien (datasets)?
  • Wat mag je met de data doen (rechten)?

Datasets

Op het gebied van relaties, objecten, locaties, workflow, orders en facturen kunnen datasets ingesteld worden. Deze datasets zijn:

  • Geen beperking; gebruiker ziet alles
  • Eigenaar; gebruiker ziet alleen gegevens van de organisatie waar hij deel vanuit maakt.
  • Concernrelatie; gebruiker ziet alleen gegevens van zijn eigen relatie en relaties welke gekoppeld zijn (naar beneden toe).
  • Diverse specifieke sets; deze zijn beschikbaar voor bepaalde gebieden en dekken nagenoeg alle voorkomende vragen af.

Afbeelding: voorbeeld dataset

Rechten

De meeste rechten zijn ingedeeld per module. Maar er zijn ook rechten welke gegroepeerd zijn op applicatie. Zo kan men bijvoorbeeld aangeven of er een handtekening verplicht is bij het verplaatsen via de Centix Mobile App.

Er is geprobeerd om zoveel mogelijk op een logische wijze hiërarchisch onder elkaar te plaatsen zodat het instellen van de rechten gemakkelijk verloopt. Als men op het hoogste niveau (begin van de boom) rechten instelt gelden deze rechten voor de hele boom. U kunt in de boom iedere regel apart aan- of uitzetten.

Afbeelding: gedeeltelijk ingeklapte rechtenboom van de workflow

Voorbeeld database

Als u bij ons klant wordt dan hebben wij standaard rollen gedefinieerd voor veel voorkomende branches. Zo kunt u snel van start!