›  Uitgebreide Onderhouds- en Inspectieplannen  

Het uitvoeren van onderhoud- en inspecties behoort voor de meeste Centix klanten tot de dagelijkse werkzaamheden. Centix kan zich met recht een specialist noemen op dit vakgebied. Met de module uitgebreide onderhouds- en inspectieplannen, in Centix terminologie OI-plan genoemd, kunt u uw monteur of inspecteur perfect aansturen en brengt u de administratieve lasten op de werkvloer terug tot een minimum.

Afbeelding: Inspectie detail

Veel OI-plannen al standaard in Centix aanwezig

Voor veel branches hebben wij voor tal van verschillende gereedschappen, materieelsoorten, machines en installaties standaard OI-plannen. Deze plannen kunt u desgewenst naar eigen inzicht aanpassen.Heeft u bijvoorbeeld standaard checklisten welke nog niet in Centix staan dan kunt u deze eenvoudig d.m.v. een Excel import in Centix zetten.

Werkwijze

Op de stamkaart van een OI-plan wordt het gedrag voor het OI-plan bepaald en worden de stamgegevens vastgelegd. Zo kan bijvoorbeeld een tijdschema en de wijze hoe de geldigheidsdatum berekend moet worden vastgelegd worden. Ook kan er aangegeven worden hoeveel tijd van te voren een bepaald OI-plan uitgevoerd mag worden met behoud van de oorspronkelijke geldigheidsdatum als basis voor de berekening van de volgende geldigheidsdatum (bijvoorbeeld APK keuring).

Afbeelding: OI-stamkaart

Het OI-plan wordt opgedeeld in stappen om de uitvoer voor de monteur of inspecteur duidelijk te houden. Binnen de stappen worden vragen, metingen, opmerkingen en geautomatiseerde metingen aangemaakt. De volgorde van de vragen kan ingesteld worden. Voor de vragen zijn er standaard afwijkingen te definiëren om de monteur en inspecteur zo min als mogelijk te hoeven laten intikken.

Voor sommige OI-plannen geldt dat meerdere objecten gekeurd moeten worden om tot één rapport te komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij NEN3140 voor installaties en bij PV-installaties. Voor dit soort OI-plannen geldt dat gewerkt kan worden met een indeling welke als volgt werkt:

Algemeen
Vragen in deze rubriek worden maar één keer gesteld voor het gehele OI-plan. Het gaat meestal om vragen omtrent aanwezigheid van bepaalde voorzieningen, vergunningen en tekeningen.

Object
Onafhankelijk welk objecttype het betreft wordt de vraag aan elk object binnen het OI-plan gesteld.

Objecttype
De vraag wordt aan elk object binnen het OI-plan gesteld van het betreffende objecttype.

Modus

Met de modus kan optioneel beïnvloed worden welke delen van het OI-plan uitgevoerd moeten worden. Deze constructie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij grote en kleine beurten van auto’s.

Rapportages

Van onderhoud en inspecties welke compleet binnen Centix afgewikkeld worden, wordt het eventuele rapport of certificaat door Centix gegeneerd. Per OI-plan is er een rapportlayout vast te leggen. Er is een methodiek om rapportlayouts meertalig uit te voeren. Veel klanten proberen zoveel als mogelijk dezelfde layout te gebruiken zodat de output eenheid uitstraalt.

Afbeelding: voorbeeld standaard layout Centix

Huur onze experts in bij complexe OI-plannen!

Veel OI-plannen zijn checklisten welke eenvoudig in Centix in te voeren of te importeren zijn. Maar in sommige gevallen zijn ze complex. In die gevallen raden wij u aan om een expert van ons in te huren.