› Verhuur & verkoopartikelen 

In Centix kunt u zowel verkoopartikelen als verhuurartikelen vastleggen. De inzet van deze module is divers:
  • Centix Online Basis ingesteld op het artikelscenario; in dit scenario wordt een object altijd gekoppeld aan een artikel met als doel om het beheer van de content als afbeeldingen documenten e.d. beheersbaar te houden.
  • Gebruik van de Workflowmodule waarbij artikel bij voorcalculatie e/o realisatie gebruikt wordt
  • Gebruik van de inkoop, orders e/o facturatiemodule.

Algemeen voor alle artikelen

Er is een stamkaart beschikbaar waar alle eigenschappen van het artikel vastgelegd kunnen worden. Om gegevens optimaal opgemaakt te kunnen tonen aan de gebruiker zijn er diverse velden waarin opgemaakte HTML code opgenomen kan worden. Er kan aangegeven worden in welke categorieën het artikel getoond dient te worden. Documenten zoals technische documentatie en afbeeldingen kunnen worden gekoppeld aan het artikel. Er kunnen één of meerdere leveranciers aan het artikel worden gekoppeld met de bijbehorende inkoopvoorwaarden.

Afbeelding: verhuurartikel stamkaart

Voor de vindbaarheid van het artikel is er een speciaal veld met ‘zoek tags’. Hier kunnen woorden worden opgegeven worden waar het artikel ook op gevonden dient te worden. Dit kan vakjargon zijn zoals een Flex voor een haakse slijper of veel voorkomende spelfouten.

De artikelen kunnen op verschillende manieren worden weergegeven. Een van die methodes is als artikelcatalogus. Door op een categorie te klikken wordt de betreffende categorie geopend. Eventueel kunt u onder de categorie nog subcategorieën aanmaken, enzovoort.

Afbeelding: artikelcatalogus

Voor de echte specialist is er ook nog de mogelijkheid om eigen specificaties van het artikel aan te maken. Door een objecttype met specifieke eigenschappen aan het artikel te koppelen komen deze specifieke eigenschappen ook beschikbaar op de stamkaart van het artikel. Hier kunt u bijvoorbeeld technische specificaties vastleggen. Ook is het mogelijk om artikelen te vergelijken op basis van deze specificaties.

Afbeelding: object met specificaties

Het verkoopartikel

Specifieke eigenschappen zoals een verkoopprijs kunnen op een verkoopartikel vastgelegd worden. Het verkoopartikel is er in meerder varianten.

Niet-voorraadhoudend verkoopartikel
Een niet-voorraadhoudend verkoopartikel wordt wel getoond op een picklist. De picker moet ook aangeven dat hij het artikel gepickt heeft maar er wordt geen voorraad bijgehouden van het artikel.

Voorraad artikel
Van een voorraadartikel wordt de voorraad bijgehouden. De module voorraad dient wel ingeschakeld te zijn voor deze functionaliteit. De voorraden worden bijgehouden op locaties welke bij een magazijn horen.

Administratief artikel
Deze artikelen worden niet gepickt maar gelijk als geleverd gezet. Voorbeelden van administratieve artikelen zijn voorrijkosten en artikelen welke gekoppeld zijn aan uursoorten.

Het verhuurartikel

Het verhuurartikel bevat informatie omtrent de gehanteerde verhuurtarieven. Dat kunnen simpele tariefschema’s zijn zoals een ‘daghuur’ maar ook complexere schema’s waarbij er gewerkt wordt met bijvoorbeeld 1,2,3 dagen en dan weekhuur. Op een verhuurartikel kunnen meerdere tariefschema’s worden vastgelegd.

Afbeelding: verhuurstamkaart met diverse tariefschema’s

Ook kunnen er (indien de module meterstanden ingeschakeld is) tariefschema’s met verbruik opgenomen worden. Voorbeelden van verhuurartikelen met gecombineerde tariefschema’s zijn aggregaten en pompen.

Extra procesmogelijkheden

Op het verhuurartikel kunnen zaken als een reinigings- en reparatie- en vermissingsartikelen vastgelegd worden. Deze artikelen worden in het verhuurproces gebruikt om eenvoudig kosten te kunnen vastleggen.

Verhuurkostprijs

Voor complexere verhuurartikelen zoals kranen kunnen boekingen worden gespecificeerd. Aan de hand van percentages van de huurprijs kunnen de bedragen verdeeld worden (zowel debit als credit) op grootboeken.