› Werkbare dagen en werktijden module 

Met deze module kunnen werkbare dagenschema’s en werktijdenschema’s aangemaakt worden. De module is ondersteunend bij verhuurorders en de workflowmodules, waaronder het planbord.

Voor de verhuurmodule is het van belang om vast te leggen welke dagen de huurprijs berekend moet worden. Op feestdagen en weekenden worden doorgaans geen huurprijzen doorberekend. Bij de workflowmodules is het belangrijk voor de planning om te weten of een dag werkbaar is maar ook wat de pauzes op een dag zijn.

Werkbare dagenschema

Er kan aangegeven worden welke dagen in de week werkbaar zijn. Ook is het mogelijk om datums op te geven van niet werkbare dagen. Hierin wordt verschil gemaakt tussen datums die voor elk jaar niet werkbaar zijn zoals 1 januari en datums die ‘eenmalig’ niet werkbaar zijn.

Afbeelding: voorbeeld werkbare dagenschema

Werktijden

Er kunnen werktijdenschema’s aangemaakt worden met de begin- en eindtijd. Ook kunnen pauzes aangemaakt worden.